PCB De Ark – Schoolstraat 8, 5305 EA Zuilichem – Tel 0418-672466

De School

De basisschool is een stuk van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u dat u in de loop
van de jaren uw kind ruim 7500 uur toevertrouwt aan de zorg van onze leerkrachten?
Dat is een belangrijk deel van het kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.
Scholen verschillen. In grootte, manier van werken, in sfeer. Scholen hebben verschillende
kwaliteiten. 

 

Leerlingen

De leerlingen van onze school zijn verdeeld in 4 groepen. Afhankelijk van de aantallen leerlingen zijn dit soms enkele groepen en soms combinatiegroepen.
Er is sprake van onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Ons schoolgebouw en de speelplaats

Ons schoolgebouw dateert van 1956/1957 en draagt dus nog de bouwkundige kenmerken van die jaren. Er zijn ingrijpende verbouwingen geweest in 1984 (het aanbrengen van een zolder voor het verkrijgen van meer bergruimte) en in 1991. Toen vond de z.g. integratieverbouwing plaats. Eén van de lokalen werd verbouwd tot kleuterlokaal en er werd een speellokaal gebouwd.
In het schooljaar 2004-2005 is de school ingrijpend verbouwd en vooral uitgebreid. Ook de voorschool maakt gebruik van het gebouw. In het nieuwste deel zijn nu vier leslokalen en een bieblokaal beschikbaar, samen met een ruimte voor remedial teaching, een directiekamer, enkele bergingen en twee toiletgroepen.
Na de verbouwing zijn in het oude gedeelte van de school vier lokalen (waaronder het lokaal van de voorschool en twee kleuterlokalen), een speellokaal, een hal en enkele andere kleine ruimtes beschikbaar. De personeelskamer bevindt zich op de grens van het oude en nieuwe gedeelte.
Om kinderen met leerproblemen te kunnen helpen, wordt een aantal kinderen op vaste tijden uit de klas gehaald voor remedial teaching. Voor de remedial teaching hebben we de beschikking over een orthotheek. Dit is een verzameling leer- en hulpmiddelen die voor dit werk speciaal uitgezocht en aangeschaft zijn. Remedial teaching vindt daarnaast ook plaats in het eigen groepslokaal door de groepsleerkracht zelf. Soms wordt de hal van de school gedeeltelijk gebruikt voor onderwijs.
Voor en naast de school bevindt zich een groot plein met verschillende speeltoestellen. In 2021 is het plein groener gemaakt met hagen en meer waterdoorlatende ondergronden. Achter op het plein is een groot fietsenhok. Achter de school is een grasveld en een moestuin voor kinderen van de eerste twee groepen. Op het gras wordt niet gespeeld.
Er is voldoende parkeerruimte voor auto’s voor en naast de school 

Schoolregels

Wij vinden het belangrijk om regels met elkaar af te spreken en deze met u te delen op onze website.
Onderstaande regels gelden voor onze school:

Plein

 • Er mag niet gefietst, gestept en geskeelerd worden op het schoolplein en in school. Fietsen en steppen in het fietsenhok zetten en skeelers op de mat. Tijdens buitenspeelmomenten met je eigen groep mag je steppen en/of skeeleren (buitengym), in overleg met de leerkracht.
 • Bij het uitgaan van de school, loop je met je fiets naar het hek. Er wordt niet gefietst op het schoolplein.

Omgaan met elkaar

 • We lossen problemen op met praten.
 • We letten op ons taalgebruik.
 • We plagen elkaar niet met hoe we eruit zien.
 • We pesten elkaar niet.

Werken

 • De kinderen mogen alleen schrijven met blauwe pen (vulpen, stabilo) ls de schoolpen kapot of kwijt, dan zorgt het kind zelf voor een nieuwe pen (zelf of via school kopen).
 • De werkplek (ook buiten de klas: bieblokaal, handvaardigheidslokaal) wordt na gebruik weer opgeruimd.
 • Vanaf groep 3 hebben de kinderen alleen de spullen van school in hun la en vak. Een etui met eigen spullen zoals stiften, worden verzameld in één bak in de klas en kunnen gebruikt worden tijdens vrije momenten.

WC

 • Tijdens het zelfstandig werken kunnen 2 kinderen naar het toilet: 1 jongen en 1 meisje. Tijdens de instructie niet en het eerste half uur na aanvang van de les niet.

Gedrag in de school

 • We hebben respect voor elkaars mening.
 • We wachten tot de ander uitgesproken is.
 • We vegen onze voeten als we binnen komen.
 • De jassen en tassen van de kinderen worden aan de kapstok gehangen.
 • We eten/drinken niet achter de computer of laptop
 • De biebkar houden we netjes.
 • Je mag alleen met toestemming van een leerkracht naar de zolder of het magazijn of naar de personeelskamer.
 • Als we naar huis gaan worden de stoelen op de tafel gezet. De klas wordt door de klassendienst geveegd m.u.v. de kleuterbouw.

Eten en drinken

 • Op dinsdag, woensdag en donderdag is ons beleid ‘Gezonde voeding’ van toepassing. Klik hier om dit beleid in te zien.
 • We geven de voorkeur aan gezonde traktaties bij verjaardagen. In ieder geval niet uit de frituurpan.
 • De richtlijnen van het voedingscentrum bepalen ons beleid. Als er sprake is van allergieën o.i.d. is overleg met de school noodzakelijk. 
 • Eten en drinken  vanaf groep 4 in de pauze buiten.

Overige regels

 • Vanaf 8.20 uur is het hek open en loop je bij aankomst direct naar binnen. Om 8.30 uur begint de les. Bij pauzes geeft de pleinwacht aan wanneer het tijd is om naar binnen te gaan. We gaan in de rij staan en op aanwijzing van de pleinwacht rustig naar binnen.
 • We storen elkaar niet tijdens het zelfstandig werken; we gebruiken het blokje/kaartje en letten op het verkeerslicht op het bord.
 • Wij blijven kinderen erop aanspreken, dat gewoon in de gang lopen gewenst is uit veiligheid.
 • We zijn zuinig op de spullen. Als je iets wil gebruiken van een ander vraag je het eerst.
 • Met elkaar houden we het in én rond de school netjes.
 • Uitnodigingen voor verjaardagen worden op het schoolplein uitgedeeld en in de tas gedaan. Dit geldt ook voor de kerstkaarten.
 • Als ouders iets willen bespreken met de leerkracht dan kan dit het beste na schooltijd (na 14.45 uur). Zo mogelijk vooraf afspreken.
 • Als een kind door ziekte of andere reden niet naar school komt, graag voor schooltijd bellen.

mist u iets?

Heeft u gevonden wat u zocht? 

Laat het ons weten