PCB De Ark – Schoolstraat 8, 5305 EA Zuilichem – Tel 0418-672466

Informatie

Schoolgids

Niet alle informatie voor (nieuwe) ouders kunnen wij op de website kwijt. 

 

Heel veel is te vinden in onze schoolgids die elk jaar wordt geactualiseerd. 

Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, wat ons drijft en hoe wij één
en ander trachten te realiseren.
We zijn er altijd op gericht de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren. In deze
schoolgids kunt u een deel van onze plannen ter verbetering aantreffen.
U vindt informatie over:
– hoe wij de doelstellingen van ‘de wet op het basisonderwijs’ bereiken;
– hoe wij met elkaar omgaan;
– hoe de zorg voor de leerlingen is georganiseerd;
– wat wij van ouders, leerlingen en alle medewerkers verwachten;
– veel praktische informatie als verlof, roosters, festiviteiten etc.

De schoolgids is voor ouders die een school zoeken voor hun kind, en voor ouders wiens
kind reeds bij ons op school zit. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier
van werken.
Na verleende instemming door de medezeggenschapsraad wordt de schoolgids jaarlijks
aan het begin van het nieuwe schooljaar op de website gepubliceerd. We hopen dat u onze
schoolgids met interesse en plezier leest. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons!

Door middel van de hiernaast geplaatste knop kunt u de complete schoolgids als PDF-bestand downloaden. 

mist u iets?

Heeft u gevonden wat u zocht? 

Laat het ons weten