PCB De Ark – Schoolstraat 8, 5305 EA Zuilichem – Tel 0418-672466

School met de Bijbel

MR

MR

De M.R. is een bestuursbegeleidende instelling. De wet geeft de M.R. ofwel advies-, ofwel instemmingsrecht alvorens het bestuur een beslissing neemt over zaken van bestuurlijke aard. De M.R. houdt zich dus bezig met het beleid van de school en alles wat hieruit voortvloeit, zoals schoolplannen, formatie, personeelsbeleid, huisvesting en onderwijskundige zaken. Schooloverstijgende zaken worden door het bestuur met de GMR besproken. Hierin hebben ouders en personeel van de 6 onder onze stichting vallende scholen zitting. Namens onze school mevr. Van Zanten en mevr. Van Vugt.

Per 1 augustus 2021 hebben zitting in de MR:
Teamgeleding:
mevr. J. van Vugt, vz
mevr. A. van Hal

Oudergeleding:
mevr. M. Hobo
mevr. J van Zanten-Schriever, secr.

Als u punten voor de MR-vergadering heeft, kunt u dit schriftelijk of mondeling doorgeven aan de voorzitter. 

mist u iets?

Heeft u gevonden wat u zocht? 

Laat het ons weten