PCB De Ark – Schoolstraat 8, 5305 EA Zuilichem – Tel 0418-672466

PCB De Rank

De school

Organisatie - Missie & visie

Onze school staat in het centrum van het Gelderse dorp Aalst.

De PCB De Rank

Missie

De missie van de PCB De Rank is: ‘Kom aan boord’. In de missie komt tot uiting dat iedereen welkom is, ongeacht de persoonlijke situatie.

‘Kom aan boord – ook voor jou is er een plekje – waar je hoort…’

Belangrijk is de relatie die gelegd wordt naar de uitgestoken hand van de Heere God. Zijn opzoekende liefde en trouw zingen door dit lied heen. Juist dat willen wij uitstralen richting ouders en kinderen. Voor elk kind wil de school een uitgestoken hand hebben, zodat recht gedaan wordt aan de verschillen tussen leerlingen.

 

Visie

Onze school is een school met de Bijbel. De Bijbel is het uitgangspunt van ons denken (hoofd), gevoel (hart) en handelen (handen).

Hoofd (didactisch)

Elk kind telt voor ons met zijn of haar talenten en uniciteit. Wij stemmen de leerstof zoveel mogelijk af op de mogelijkheden van de kinderen. Verwondering is voor ons een kernbegrip. Kinderen wordt geleerd om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en handelen.

Hart (pedagogisch)
Als school willen wij een plaats zijn waar kinderen zich veilig voelen en gewaardeerd weten. Op school hebben wij orde en rust hoog in het vaandel staan. In de dagelijkse praktijk vinden wij waarden en normen belangrijk. Vanuit een liefdevol hart willen wij omzien naar elkaar en onze medemens, ver weg of dichtbij. Vertrouwen en samen vieren zijn pijlers waarop wij bouwen.

 
Handen (zorg voor leerlingen)
Voor ons is de dialoog tussen leerkracht en leerling van essentieel belang. De dialoog, waardoor een kind tot leren komt om denk- en handelingsbekwaamheden te ontwikkelen. Wij doen dit aan de hand van kennisoverdracht en het aanspreken van de creatieve en sociale vaardigheden. Hierbij spelen eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid een belangrijke rol. De kinderen mogen zich gedragen weten door de leerkracht die hen wil begeleiden op de weg naar een plaatsje in de maatschappij, waarbij wij erop vertrouwen dat Gods liefdevolle Handen óns dragen.